Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen for dette nettstedet, som drives og tilbys av Gaitline AS, Maridalsveien 323, 0872 Oslo, org.nr. 898263452.

Personopplysningene som samles inn gjennom Gaitline.com vil kun brukes i samsvar med det som fastsettes i denne erklæringen. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, for hvilke formål personopplysningene brukes, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har når det gjelder kontroll og informasjon.


Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, bilde, telefonnummer, e-postadresse eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over denne informasjonen.

Vi behandler disse personopplysningene primært for å sende deg produktene du har bestilt. Det behandles i tillegg personopplysninger du selv oppgir i forbindelse med forespørsler per e-post og telefon.

Når du legger inn en bestilling eller oppretter kundekonto hos oss behandles de opplysninger du oppgir, som kontaktinformasjon og kjøpshistorikk. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne behandle din bestilling. Ved å opprette en kundekonto på Min Side har du til enhver tid oversikt over dine kjøp og personopplysninger.

Ved reklamasjon, retur eller bytte av varer lagres informasjon om denne aktiviteten på tilhørende ordre.

For å kunne videreutvikle nettbutikken, og til enhver tid tilby nye og bedre løsninger og tjenester, innhenter vi statistikk om trafikk, kjøp og adferdsmønster. Dette gjøres ved hjelp av tredjepartstjenester spesifisert nedenfor. Så langt det er mulig benyttes anonymisert data. Av sikkerhetshensyn registreres og oppbevares IP-adressen benyttet til å legge inn bestillinger.


Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Den behandlingsansvarlige for eventuelle personopplysninger som innhentes og behandles i forbindelse med bruk av nettstedet er:

Gaitline AS
Maridalsveien 323
0872 Oslo
Org.nr. 898263452

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kommentarer til denne erklæringen eller forespørsler vedrørende personopplysningene dine, kan du sende e-post til customerservice@gaitline.com eller ringe 909 14 153 

Opplysningene du gir når du tar kontakt med oss behandles for å svare på din forespørsel og slettes når saken er fullført. Alternativt vil vi begrense behandlingen av opplysningene i henhold til lovfestede krav til lagring etter hva som gjelder.


Informasjonsmessig bruk av nettstedet

Når du besøker nettstedet for informasjonsformål, det vil si uten å registrere deg for noen av tjenestene vi leverer, og uten å oppgi personopplysninger til oss på andre måter, samler vi automatisk inn IP-adressen din for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt og sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Personopplysningene som hentes inn automatisk er nødvendige for å levere nettstedet, artikkel 6 nr.1 bokstav b) i personopplysningsloven, eller artikkel 6 nr.1 bokstav f) (berettiget interesse), når det gjelder vår bruk av teknisk informasjon til å forbedre systemene våre, for å gjøre bruken av nettstedet bedre for deg eller sørge for sikkerheten på nettstedet vårt. Dette er basert på vår berettigede interesse, ettersom dataene som brukes til disse formålene lagres i en begrenset periode og gjør det umulig for oss å identifisere en bruker.

Personopplysninger som samles inn slettes automatisk når formålene er oppfylt.


Mottakere og kategorier av mottakere

 • Behandlere av din bestilling – Postnord (Postnord personvernserklæring) Posten (Postens personvernerklæring), Vipps (Vipps personvernerklæring) og Klarna (Klarnas personvernerklæring). Disse opplysningene er begrenset til det som er nødvendig for å levere din bestilling, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dersom du velger å handle med faktura er Klarna som kredittinstitusjon pålagt å be om personnummer for å tilby deg forbrukerfinansiering. Kontaktinformasjon og ordredetaljer overføres også til Klarna slik at bestillingen din kan behandles. Kortnummer oppgitt ved betaling med debet/kredittkort oppbevares ikke av Gaitline AS, og alle korttransaksjoner utføres eksternt av Klarna som er behandlingsansvarlig. All personlig informasjon behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.
 • Databehandlere – visse tilknyttede eller ikke-tilknyttede tredjeparter kan motta personopplysninger om deg for å behandle slike opplysninger på vegne av oss i henhold til formålstjenlige instrukser i den grad det er nødvendig for respektive formål for behandlingen. Disse databehandlerne underlegges en avtalefestet plikt til å implementere egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene og kun behandle personopplysningene i henhold til instruksen de har fått.
 • Bing Ads - samler data ved bruk av anonyme cookies lagret på brukerens maskin og rapporterer om handlinger på nettsider med kampanjer, som konverteringer og engasjement. (Microsofts personvernerklæring)
 • Facebook Ads – målrettet annonsering fra Facebook basert på adferdsmønster, samt demografiske data som kjønn, alder, geografisk plassering, interesser og e-post-lister (Facebooks personvernerklæring)
 • Google Ads – målrettet annonsering fra Google basert på adferdsmønster, samt demografiske data som kjønn, alder, interesser og e-post-lister (Googles personvernerklæring)
 • Google Analytics – rapporterer om trafikken på nettstedet. Analyseprogrammet bruker førsteparts informasjonskapsler til å overvåke brukernes interaksjon. IP-adresser anonymiseres (Googles personvernerklæring)
 • Google Optimize – bruker Analytics-cookies for å måle ulike innholdsvarianter og en eksperiment-cookie for å måle brukerens deltakelse i eksperimentet. (Googles personvernerklæring)
 • Instagram – bruker cookies, piksler og lignende teknologi for å vise relevant innhold, inkludert relevant annonsering. (Instagrams personvernerklæring)
 • Klaviyo – markedsføring/nyhetsbrev per e-post, samt annonsering på Facebook og i Google basert på e-post-lister. (Klaviyos personvernserklæring) 
 • YouTube – videoklipp med kampanjer og annen informasjon. Samler anonymiserte data om brukeraktiviteter til bruk i målrettet annonsering (Googles personvernerklæring)
 • Snapchat Ads - Målrettet annonsering fra Snapchat basert på adferdsmønster i nettbutikken, samt demografiske data som kjønn, alder, geografisk plassering, og interesser. (Snap Incs personvernerklæring)

Grenseoverskridende overføringer

I forbindelse med aktivitetene for informasjonsdeling som er beskrevet ovenfor, kan personopplysningene dine overføres til andre land (herunder land utenfor EØS), som kan ha andre standarder for vern av personopplysninger enn Norge. Serverne våre befinner seg i Sverige og Nederland.

Vær oppmerksom på at opplysninger som behandles i utlandet, kan være underlagt utenlandske lover og er tilgjengelige for utenlandske myndigheter, domstoler, rettshåndhevende myndigheter og reguleringsorganer. Vi bestreber oss imidlertid på å innføre rimelige tiltak for å opprettholde et egnet nivå for vern av personopplysninger også når vi deler personopplysningene dine med slike land. 

Ved overføring utenfor EØS sikres overføringen ved EU-kommisjonens standardpersonvernbestemmelser som overføringsgrunnlag.


Sikkerhet

Vi har rimelige sikkerhetstiltak i henhold til dagens tekniske status på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger under vår kontroll. Erklæringen om informasjonssikkerhet og personvern gjennomgås og forbedres fortløpende, og bare autorisert personell har innsyn i personopplysninger. Til tross for at vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av informasjon aldri vil skje, treffer vi alle rimelige tiltak for å forhindre det.


Datalagring

Vi holder behandlingsaktivitetene knyttet til personopplysningene dine på et så begrenset nivå som mulig. Dersom det ikke er angitt spesifikke lagringsperioder i denne erklæringen, blir opplysningene dine kun lagret så vi har behov for dem for å oppfylle formålet vi hadde for å samle dem inn, og etter hva som gjelder så lenge det kreves i henhold til lovfestede krav om lagring.

Opplysninger knyttet til ordre- og kjøpshistorikk oppbevares for å oppfylle vår plikt til å ha regnskapsdokumentasjon, samt for å ivareta dine garanti- og reklamasjonsrettigheter.


Dine rettigheter

Du kan i henhold til gjeldende lov ha rett til å utøve en eller flere av følgende rettigheter:

 • kreve (i) bekreftelse på om personopplysningene dine lagres og (ii) innsyn i de lagrede personopplysningene dine, herunder informasjon om formålene for behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, mottakerne av personopplysningene og forventede lagringsperioder
 • anmode om korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel (i) fordi de er ufullstendige eller uriktige, (ii) det ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for eller (iii) samtykket behandlingen var basert på er trukket tilbake
 • nekte å gi – uten dette har innvirkning på databehandlingsaktivitetene som har funnet sted før tilbaketrekkingen – trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine når som helst
 • protestere, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot behandling av personopplysningene dine. I et slikt tilfelle ber vi deg informere oss om din særlige situasjon. Når vi har vurdert de saksforholdene som er presentert, vil vi enten stanse behandlingen av personopplysningene vi har om deg eller legge frem våre tvingende berettigede grunner for fortsatt behandling av opplysningene
 • gå til rettslige skritt knyttet til mulige krenkelser av dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine, og klage til rette tilsynsmyndighet
 • kreve (i) å motta personopplysninger om det, som du har gitt på nettsiden, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og (ii) at nevnte opplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette

Du kan (i) benytte deg av rettighetene ovenfor, (ii) stille spørsmål eller (iii) sende en klage på vår databehandling ved å kontakte oss på customerservice@gaitline.com eller telefon 909 14 153.


Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen, for eksempel i forbindelse med implementering av ny teknologi eller lansering av nye tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller legge inn tillegg i denne erklæringen når som helst.


Informasjonskapsler (Cookies)

Som de fleste andre nettsteder benytter Gaitline AS cookies for å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene våre. En informasjonskapsel, eller “Cookie” er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobile enhet når du besøker Gaitline AS. Disse brukes for eksempel til å ivareta brukervalg du gjør på siden, huske handlekurven din, og for å analysere hvordan du bruker sidene våre slik at vi kan forbedre oss. Du kan endre innstillinger for cookies på Min Side. 

Tredjeparts leverandører, inkludert Google, Facebook, TikTok og Snapchat bruker også informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Gaitline AS til å vise annonser basert på dine besøk på denne og andre nettsteder. Gaitline AS benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Google AdWords og Google Analytics.

Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook klikke på «Hvorfor ser jeg dette?» og velge «Skjul alt fra denne annonsøren».

Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du kan også velge å ikke sende data til Google Analytics.


Type informasjonskapsler

Typen informasjonskapsler avhenger av selskapet som administrerer dem:

 • Egne informasjonskapsler – Informasjonskapsler som sendes til brukerens system fra et system eller domene som administreres av Gaitline AS og som tilbyr tjenesten som brukeren ber om
 • Tredjeparts informasjonskapsler – Informasjonskapsler som sendes til brukerens system fra et system eller domene som ikke administreres av Gaitline AS, men av et annet selskap som behandler dataene som samles inn via informasjonskapslene

Typen informasjonskapsler avhenger også av tiden brukeren forblir aktiv:

 • Øktbaserte informasjonskapsler – Informasjonskapsler som er utformet for å hente inn og lagre data mens brukeren anvender nettsiden. Disse brukes vanligvis til å lagre informasjon som kun er nødvendig for å tilby tjenesten som brukeren ber om, for ett enkelt tilfelle (for eksempel en liste over kjøpte produkter)
 • Vedvarende informasjonskapsler – Informasjonskapsler der data forblir lagret i systemet og kan åpnes og behandles i løpet av en spesifisert tidsramme av administratoren av informasjonskapslene. Tidsrammen kan strekke seg fra flere minutter til flere år

Informasjonskapsler knyttet til ulike formål:

 • Tekniske informasjonskapsler – Informasjonskapsler som gjør det mulig for brukeren å bla gjennom et nettsted, en plattform eller en applikasjon og bruke de ulike alternativene eller tjenestene som tilbys, for eksempel kontrollere datatrafikk og kommunikasjon, identifisere økten, få tilgang til begrensede områder, hente opp deler av en bestilling, utføre kjøpsprosessen for en bestilling, opprette forespørsel om å registrere seg for eller delta på et arrangement, bruke sikkerhetselementer under bruk av nettstedet, lagre innhold for overføring av videoer eller lyd, eller deling av innhold via sosiale medier
 • Analytiske informasjonskapsler – Informasjonskapsler som gjør det mulig for administratoren å overvåke og analysere adferden til brukerne på nettstedene som de lenkes til. Informasjonen som innhentes ved hjelp av denne typen informasjonskapsler brukes til å måle aktiviteten på nettstedene, applikasjonene eller plattformene og for å opprette adferdsprofiler for brukerne av slike nettsteder, applikasjoner og plattformer for å innføre oppgraderinger på grunnlag av analysen av dataene om brukernes bruk av tjenesten
 • Annonsering – Informasjonskapsler som muliggjør en effektiv administrering av annonseringsplassen som redaktøren har inkludert på et nettsted, en applikasjon eller en plattform hvor den forespurte tjenesten tilbys på grunnlag av kriterier som det redigerte innholdet eller hvor hyppig annonsene vises
 • Adferdsbestemt annonsering – Informasjonskapsler som muliggjør en effektiv administrering av annonseringsplassen som vi har inkludert på et nettsted, en applikasjon eller en plattform hvor den forespurte tjenesten tilbys. Disse informasjonskapslene lagrer adferdsbasert informasjon om brukere som hentes inn via pågående overvåkning av bruksvaner, noe som gjør det mulig å definere en bestemt profil for å kunne vise annonser på grunnlag av denne profilen

Dataene som behandles av tekniske informasjonskapsler er nødvendig for tidligere nevnte formål for å ivareta våre berettigede interesser og de berettigede interessene til tredjeparter i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernloven for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt, samt sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Dataene som behandles av analytiske informasjonskapsler, informasjonskapsler for annonsering og/eller informasjonskapsler for adferdsbasert annonsering er ikke nødvendige for å besøke Gaitline AS. Vi behandler bare data fra analytiske informasjonskapsler, informasjonskapsler for annonsering og/eller for adferdsbestemt annonsering dersom du har gitt samtykke på forhånd i samsvar med artikkel 6 nr.1 bokstav a) i personvernloven.


Deaktivere informasjonskapsler

Du kan velge hvilke informasjonskapsler du vil deaktivere i nettleserinnstillingene. De fleste nettlesere har en innebygd funksjon som gjør at du kan blokkere sporing fra cookies/informasjonskapsler og tredjepartsleverandører. Dette vil begrense antall cookies som sendes via et tredjepart script. Denne funksjonen vil derimot ikke kunne fjerne samtlige cookies, da noen leverandører bruker førsteparts-cookies.

Du kan fjerne deg fra interessebasert markedsføring via følgende nettsteder: NAI consumer opt-out page og DAA opt-out page. Dette vil ikke fjerne annonser, men det blokkerer muligheten for at vi kan vise annonser til personer som har besøkt Gaitline AS. Merk at disse tjenestene i seg selv krever cookies for å huske at du har benyttet deg av denne reservasjonen.

Ønsker du å vite mer om hvordan du helt eller delvis fjerner cookies? Les mer på minecookies.org.